OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Click thumbnails to see larger images)

CARIN ELLBERG [solo-exhibition] at Skellefteå Konsthall, Februrary 24 – May 12, 2019

Konstnären Carin Ellberg (f 1959) utgår ofta från sin närmiljö i sina arbeten, där hon observerar föremål och ting som omger henne. Föremålen kan vara avbildade i en serie teckningar, målningar eller installationer och bli visualiserade i form av ett tanketorn, framväxt ur ett kvinnohuvud eller presenterade som frilagda modeller, stilleben, där perspektiv och skala är skilda från verkligheten. Det senaste decenniet har föremålen fått mindre betydelse och lämnat plats för naturens livskraft och former där konstnärens utforskande handlar mer om en existentiell och inre resa. En central del av Carin Ellbergs konstnärskap är de själviakttagelser som nu visas på Skellefteå Konsthall. Redan 1985 inledde hon den serie av självporträtt, som idag överstiger 670 målningar, daterade och numrerade, där format och kroppsutsnitt är identiska. Bilderna återspeglar en målande konstnärs studium av sitt eget ansikte som är under ständig transformering utifrån dagsform, makeup, håruppsättning osv. En arbetsinsats som verkar gjord när andan faller på men den följer en viss rutin som konstnären ställt gällande arbetstid utan avbrott, storlek och halvkroppsporträtt. Till skillnad från konsthistoriens tradition att vilja skapa en bestående avbild för eftervärlden handlar denna porträttserie om något annat, att i dagbokens form beskriva sin egen spegelbild/självbild. Trots att det löper trettio år mellan vissa porträtt avslöjar de inte i någon högre utsträckning tidens gång eller konstnärens känslor utan istället fyller porträttserien ett varande och preciserar ett måleri.
Carin Ellberg är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1984-1989) och anammade tidigt nya medier, arbetssätt och val av materialkombinationer. På 80-talet arbetade hon tillsammans med konstnärerna Katarina Lindgren och Eva-Maria Ern, vilket resulterade i videoverket ”Köket” och performativa inslag som utgick från att göra undersökningar av den stereotypa bilden av hemmet, kvinnan och familjen. Under 90-talet gjorde Ellberg på Arbetets museum verket ”En socialarbetares minne” som är ett av de första exemplen i Sverige där konstnären lånar etnologens arbetssätt som metod. Vid sidan av sitt måleri har hon under 1990-talet också utmärkt sig för sina installationer av återbrukade material som nylonstrumpor och leksaker. Carin Ellbergs arbeten har under 2000-talet kommit att handla mer om ett inre och yttre landskap, där teckningar och skulpturer bildar en helhet och öppnar för många filosofiska tolkningar och associationer med naturens mönster som en central utgångspunkt. Carin Ellberg har haft ett stort antal utställningar både i Sverige och internationellt och gjort offentliga uppdrag bland annat verket Det femte elementet i Gävle (2001) som skapat stort intresse.