Kristina Jansson Boras Konstmuseum

(Click thumbnails to see larger images)

KRISTINA JANSSON [solo exhibition] at Borås Konstmuseum, January 24 – April 5, 2015

Kristina Jansson är verksam i Stockholm och utbildad på Kungliga Konsthögskolan i samma stad. Flitigt utställd både nationellt och internationellt gör hon nu sin första stora separatutställning i Borås, där hon tidigare ställt ut på konstmuseet som en av tio medverkande konstnärer i grupputställningen Samtidigt – om svenskt måleri på 2000-talet, som visades 2009.

Förlagorna och motiven till Kristina Janssons imponerande, mångtydiga bildbyggen har sitt ursprung i flera olika former av medier, såsom filmklipp och fotografier. För henne själv är en målning att likna vid en plats, en plats för en hela tiden pågående händelse i ett utdraget nu.

För mer information, vänligen besök Borås Konstmuseums hemsida.