600x450

(Click thumbnails to see larger images)

MARTIN JACOBSON [solo-exhibition] at Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, May 7 – June 27, 2020

The Garden is Open
Martin Jacobson at Andréhn-Schiptjenko, Stockholm
May 7 – June 27, 2020

It’s with pleasure that we announce The Garden is Open, Martin Jacobson’s fifth solo exhibition with the gallery. The opening will take place on May 7th without an opening reception, and you are welcome to visit the exhibition during our regular opening hours.

Dreams, myths and archetypical images all have in common that they are a door into a shared human consciousness, to experiences unbound by time, which connect mankind. Jacobson’s imagery can be read as an associative stream, generating from these shared experiences. The way in which modern mankind perceive herself and her existence in relation to nature is a dualistic world-view: man is ”another”, and our existence is alien and separated from what we define as natural. Myths, dreams and archetypical images all point to a, for mankind quintessential, transcendental longing, a desire to connect beyond the limits of the static self as limited by time. With a desire to deepen the understanding of how we perceive ourselves in relation to the world surrounding us, Jacobson delves with his theatrical and saturated expression deeper into this dichotomy. How is it that a, to us previously unfamiliar, motif can awaken the feeling of recognition? How is it that certain light- and color phenomena awaken an instinctive, emotional reaction within us? It is this intuitive recognition that Jacobson seeks to portray in his works:

”For me, an encounter with art is defined by suddenly recognizing and remember something previously unseen. When this occurs, art has a healing and uniting function. For me, my work in the studio is about reaching that experience: to suddenly stand in front of a picture, which appears more found than created by me, as if it was salvaged from a forgotten dream”

A concentrate of light- and color-phenomena, cultural references and emotional reactions take place in a Fantasia-like world. In Jacobson’s sphere of motifs, the familiar takes on a new, strange shape just as the unfamiliar can give you the feeling of returning home. It’s a scenographic world where, just as on stage, fiction and reality meet and the double nature of beauty is allowed to be both seductive and frightening.

Martin Jacobson (b. 1978, Sweden) has since his graduation from Malmö Konsthögskola (Malmö, Sweden) in 2005 been exhibited at numerous solo and group exhibitions, both in Scandinavia and internationally. Recent projects in 2019 include an extensive solo exhibition at Vandalorum (Värnamo, Sweden) and set design with monumentally scaled paintings for the Swedish artist Jonas Gardell’s stage show. His works have also been shown in the exhibition Martin Jacobson: Excursions at the Nordic Watercolour Museum, (Skärhamn, Sweden), Martin Jacobson: The Traveller’s Guide to the Other Side at La Conservera (Murcia, Spain) and in the exhibition The Collectors, curated by Elmgreen & Dragset in the Danish Pavilion at the 2009 Venice Biennale.

Please, click here to hear Martin Jacobson introduce the exhibition in his own words.

For more information and images, please contact
Hanna Lundberg at hanna@andrehn-schiptjenko.com.

 


 

Trädgården är öppen
Martin Jacobson på Andréhn-Schiptjenko, Stockholm
7 maj – 27 juni, 2020

Det är med glädje vi presenterar Trädgården är öppen, Martin Jacobsons femte separatutställning på galleriet. Utställningen öppnar utan vernissage torsdagen 7 maj och besökare är välkomna att se utställningen under de ordinarie öppettiderna.

Drömmar, myter och urbilder har alla det gemensamt att de är en dörr in till ett gemensamt mänskligt psyke, till upplevelser som över epoker sammanbinder människan. Jacobsons bildvärld kan förstås som ett fritt, associativt flöde i denna gemensamma källa av erfarenheter. Den moderna människans sätt att se på sig själv och sin existens i relation till sin omgivning, är en dualistisk världsbild: människan är ”en annan” och vår tillvaro är främmande och skild från det vi benämner som naturligt. Vad myter, drömmar och urbilder talar om är en hos människan grundläggande, transcendental längtan, en längtan att få förenas i något bortom det statiska, tidsbundna jaget. Med en vilja att fördjupa förståelsen för hur vi ser oss själva i relation till världen omkring oss gräver Jacobson med sitt teatrala och uppdrivna uttryck djupare i denna dikotomiska spricka. Hur kan ett främmande motiv väcka en känsla av igenkännande? Varför får vi en instinktiv, känslomässig reaktion av vissa färg- och ljusfenomen? Det är detta intuitiva igenkännande och denna gemensamma grund som Jacobson söker i sina verk:

”För mig definieras en konstupplevelse av att plötsligt känna igen och minnas något som man aldrig tidigare sett. När detta sker har konsten en läkande och förenande funktion. För mig handlar arbetet i ateljén om att själv hitta den upplevelsen: att plötsligt stå inför en bild som tycks mer funnen än gjord av mig, som om den bärgats ur en bortglömd dröm.”

Ett koncentrat av ljus- och färgfenomen, kulturella referenser och känsloupplevelser tar plats i en Fantasia-liknande värld. I Jacobsons motivvärld tar det bekanta en ny, främmande form och det obekanta kan likväl ge en känslan av att komma hem. Det är en scenografisk värld där, precis som på teaterscenen, fiktion och äkthet möts och där skönhetens dubbelhet får vara både lockande och skrämmande.

Martin Jacobson (f. 1978, Sverige) har sedan han utexaminerades 2005 från Malmö Konsthögskola haft flertalet separat- och grupputställningar både i Skandinavien och internationellt. Under 2019 var Jacobson aktuell med en stor soloutställning på Vandalorum i Värnamo samt med monumentala scenografier för Jonas Gardells scenuppsättning ”Queen of fucking everything”. Hans verk har även visats i utställningen Martin Jacobson: Exkursioner på Nordiska Akvarellmuseet, Martin Jacobson: The Traveller’s Guide to the Other Side på La Conservera i Murcia, Spanien och i utställningen the Collectors, curerad av Elmgreen & Dragset, i den danska paviljongen på Venedigbiennalen 2009.

För att höra Martin Jacobson presentera utställningen i sina egna ord, vänligen klicka här.

För mer information och bilder, vänligen kontakta Hanna Lundberg på hanna@andrehn-schiptjenko.com.