mood_utvald

(Click thumbnails to see larger images)

MOOD Stockholm

Andréhn-Schiptjenko har varit ansvariga för den permanenta konstnärliga gestaltningen på Mood Stockholm där nu fyra plats-specifika verk har invigts.

Liquid Sky av Peter Hagdahl är en interaktiv LED-installation i taket hörnet Norrlandsgatan – Mäster Samuelsgatan och är en av Europas största i sitt slag.

Tak har genom historien använts för konstnärlig gestaltning, framförallt under barocken. Dessa monumentala verk avsåg att ge betraktaren känslan av en öppning mot en annan värld där målningarna skapade en illusion av att rummet inte hade några fysiska gränser. Idag har den illusionen tagits över av nya media, t ex. dataspel som ger spelaren intryck av att omges av en bildvärld sammanflätad med verkligheten. Detta har Hagdahl tagit fasta på i sitt rörliga, interaktiva konstverk. Verket speglar också det som kan sägas vara utmärkande för vår tid; känslan av att allt rör sig och befinner sig i ständig förändring. Liquid Sky påverkas och skapas av de människor som besöker platsen. Människorna gör att händelser uppstår i form av rörelser, ljud, ljus och färger och detta speglas i olika former och konstellationer uppe i taket.

Thought Form (Metal, Water) av Katarina Löfström är en elegant och användbar skulptur som leker med vattnets infrastruktur och löper längs med fasaden på Jakobsbergsgatan och in i fastigheten. Genom laboratorie- och alkemireferenser i materialval och utförande skapas ett magiskt uttryck som också har en faktisk funktion. Verket har inspirerats av såväl konstnären Marcel Duchamp som interiörer från whisky-destillerier. Dricksfontäner, där medborgare ska kunna släcka törsten eller svalka sig, har varit en klassisk del av stadsrummet ända sedan antiken. Rent dricksvatten har varit ett tecken på finess och status. Med en ökad miljömedvetenhet ökar behovet av ställen där man kan dricka rent vatten, helst genom att fylla på en medhavd flaska. Stockholm hade under mitten av 1900-talet hundratals dricksfontäner på olika platser i staden. Idag är antalet endast 15 men med den nya skulpturen så läggs ytterligare en dricksfontän till dessa.

Shopping Beyond Shopping Beyond Shopping av Arvid Wretman konstverk består av två delar, en ljuslåda på och en väggmålning. Båda väggarna förhåller sig till en omgivning inriktad på shopping och de svävar ut i en ny dimension där bilderna tjänar som inspiration för besökarnas fantasi. Ljuslådan representerar natten och använder sig av reklamens teknologi emedan väggmålningen representerar dagen och associerar till graffittin. Båda verken innehåller ett överflöd av referenser till populärkultur, konsumtion och urban kultur, miljö och kreativitet, blandat med smått absurda föremål som en diamantduva eller en ananaslampa.

Pretty Vacant av Cajsa von Zeipel, står bredbent med något böjda knän och har hela byggnaden vilandes på sina axlar men är ändå förhållandevis nonchalant där hon står i hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Genom att utgå från tonårsflickan och genom att referera till en populärkultur avgörande för identitetskapandet hos unga flickor och kvinor laddar Cajsa von Zeipel sina till synes klassiska skulpturer med en ny kontext. Den stora skalan på hennes skulpturer anspelar på hur människor brukar porträtteras i offentlig miljö. Konsthistorien är full av skulpturer och monument, där män porträtteras i en heroiskt förstorad skala och den unga kvinnan har ofta traditionellt avbildas naken och förminskad. Pretty Vacant vänder denna klassiska hierarki genom sin skala och gestalt.