Hemsida - PH

(Click thumbnails to see larger images)

PETER HAGDAHL [solo-exhibition] at Färgfabriken, September 29 – December 2, 2018

Energi, massa, gravitation
Peter Hagdahl
Färgfabriken
September 29 – December 2, 2018

Gallery artist Peter Hagdahl is currently exhibiting at Färgfabriken in Stockholm, Sweden.

”Hösten 2018 visar Färgfabriken en monumental installation av konstnären Peter Hagdahl. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen. Hans konstnärskap lyfter många av de frågor som Färgfabriken ställer sig i projektet Expanded Societies som pågått sedan 2016 och diskuterar hur digitaliseringen och tekniken påverkar våra liv? I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv.

I installationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken sammanför Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen. Själv beskriver Hagdahl processen som både intuitiv och planerad; I mötet mellan de olika elementen visar sig sammanhang och överenstämmelser som jag ibland förutsett, ibland anat, men som ibland också är överraskningar för mig själv. Jag är intresserad av vad som händer när man skapar dessa möten mellan former, bilder och ord.

Learn more about the exhibition at Färgfabriken’s website.

Born 1956 in Stockholm, Sweden
Lives and works in Stockholm, Sweden

Website: www.peterhagdahl.com