Peter Hagdahl at The Royal Swedish Academy of Arts, Stockholm, Sweden: Solo-exhibition

The Royal Swedish Academy of Arts, Stockholm, Sweden 27 March - 9 May 2021
The Royal Swedish Academy of Arts, Stockholm, Sweden

Centralt för utställningen Liquids, Conflicts and Influences är frågan om hur olika krafter påverkar samhället, omvärlden och våra liv och är en visuell undersökning av de spänningsfält som vi alla befinner oss i. Utställningen, som består av ett antal nyproducerade och platsspecifika verk, för samman måleri, teckning, interaktiv skulptur och rörlig bild till en rumslig helhet. Verken kan liknas vid ett slags poetiska flödesscheman som kartlägger olika processer, förbindelser och motsättningar som blandar politiska, fysikaliska, biologiska och personliga reflektioner som visar på de samband, konflikter och paradoxer som vi ständigt är exponerade för. Verken uppstår genom ett mångskiktat lager av teckningar, bilder, symboler, rörlig bild och genererade informationsflöden från internet (Twitter, Google News med flera). Måleriets och teckningens statiska bilder, symboler och tecken möter videoprojektionernas rörelser som gör att verken befinner sig i ständig förändring.

 

Peter Hagdahls konst utgörs ofta av interdisciplinära och poetiska gestaltningar i ett spänningsfält mellan motsättningar, händelser och omständigheter – där dels platsens egenart, dels den aktuella situationen är viktiga komponenter och utgångspunkter för gestaltningarna.

Ett genomgående tema i Hagdahls konstnärskap har är att gestalta det instabila och flyktiga, där varje beskrivning eller konstruktion är direkt avhängiga skeenden och reflektioner såväl utanför som innanför betraktaren själv. Peter Hagdahl har bland annat arbetat som professor på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2014 är han, vid sidan av sitt konstnärskap, curator på Statens konstråd där han arbetar med byggnadsanknutna gestaltningar i olika situationer och format i det offentliga rummet.

 

Hagdahls konstnärliga praktik spänner mellan forskningsprojekt och utställningar i olika format och sammanhang både i Sverige och utomlands, till exempel; Moderna Museet i Stockholm, ICC Tokyo (J), Musée d’Art, Moderne de la Ville de Paris (FR), Kiasma Helsingfors, (SF), Centro Cultural del Conde Duque, Madrid (SP), Scuc Gallery, Ljubljana (SLO), PS1 New York (USA).


For more information please visit https://konstakademien.se/