Santiago Mostyn: Utställningen äter sig in i minnet och måste ses igen

Håkan Nilsson, Svenska Dagbladet, March 14, 2018
Global uppvärmning, postkolonialism, rasifiering. Santiago Mostyn berör flera av vår tids sociopolitiska markörer, men långtifrån entydigt. Håkan Nilsson besöker utställningen flera gånger och undrar över vad han egentligen sett.