Annika Elisabeth von Hausswolff: Härligt fri och vilse i von Hausswolff-land

Ulrika Stahre, Aftonbladet, October 29, 2021

Motiven är omisskännliga – ofta med en tydlig feministisk touch,