Annika Elisabeth von Hausswolff: Begär och utsatthet i starka bildserier

Bo Madestrand, Dagens Nyheter, October 23, 2021

Annika Elisabeth von Hausswolffs retrospektiv på Moderna museet innehåller ett hundratal arbeten i olika tekniker. En exemplarisk presentation av en tongivande konstnärs fascinerande fotokonst, tycker Bo Madestrand.