Theresa Traore Dahlberg: Det osynliggjorda får värdigheten tillbaka på Färgfabriken

Jessica Kempe, Dagens Nyheter, February 20, 2019

Theresa Traore Dahlberg har belönats med Beckers konstnärsstipendium och en utställning på Färgfabriken. Sevärt i alla bemärkelser, tycker Jessica Kempe.