Theresa Traore Dahlberg: ”Nu kan jag göra det jag drömt om”

Ivan Solander, Dagens Nyheter, November 12, 2018

Att betrakta och skapa förändring i material och strukturer är några urskiljbara teman i Theresa Traore Dahlbergs konstnärskap. ”Jag tror inte att jag passar in helt någonstans men jag är okej med det.”