Santiago Mostyn: Mångsidiga historier på Wanås

Birgitta Rubin, Dagens Nyheter, May 21, 2019

Wanås i nordöstra Skåne har växt till en betydande konstdestination. Birgitta Rubin har sett årets sommarutställning, en polyfon berättelse om olika sorters liv och perspektiv på historien.