Theresa Traore Dahlberg: Växlingar – Från Rachid Karami International Fair till Usine Seydoni i Kalmar

Afrang Nordlöf Malekian, Paletten, April 1, 2021

Kan en musikkassett göra antikapitalistiskt motstånd?