Per B Sundberg: Förkroppsligat på Nationalmuseum design, Kulturhuset, Stockholm

Lotta Jonson, Dagens Nyheter, September 15, 2016

Nationalmuseum design inleder hösten med konsthantverk som sägs förhålla sig till kroppen. Lotta Jonson ser flera fascinerande verk men är frågande till idéinnehållet.