Per B Sundberg: Per B Sundberg på Andréhn-Schiptjenko

Anders Olofsson, Konsten.net, January 20, 2015

Per B Sundberg har ibland beskrivits som det svenska konsthantverkets gossen Ruda. Hans sanslösa kombinationer av klassisk porslins- och glaskonst och skruvad figuration utmanar ofta den goda smak som man ofta brukar förknippa med svenskt konsthantverk. Men han är en fridstörare som respekteras och som är oomtvistligt framgångsrik. Förra året tilldelades han Bildkonstnärsfondens stora stipendium, och han har innehaft en professur på Konstfack (fram till 2011) där han sannolikt inspirerat en rad unga formgivare som under de senaste åren medverkat till att befria glas- och keramikkonsten från dess förr snäva ramverk.