Yngvild Saeter: Bilens förödande och fascinerande attraktion visas upp på Göteborgs konsthall

Karin Faxén Sporrong, Dagens Nyheter, September 28, 2022
”Burnout!” på Göteborgs konsthall handlar om en av vår tids ödesfrågor; den fossildrivna bilens parallella destruktivitet och lockelse. Vi behöver fler utställningar som denna, tycker Karin Faxén Sporrong.