Santiago Mostyn: När där är lika viktigt som här

Christine Antaya, Kunstkritikk, May 17, 2019

Wanås sommarutställning är nedtonad och bitvis dystopisk, men ger flera tillfällen att begrunda skulpturens särart och samtida möjligheter.