Annika Elisabeth von Hausswolff: Både brott och konst är gränsöverskridande

Sandra Stiskalo, Dagens Nyheter, October 16, 2021

Fotografen Annika Elisabeth von Hausswolff slog igenom med en serie bilder av avklädda, livlösa kvinnokroppar i buskage. Nu ställer hon ut ett hundratal verk från sin närmare 30 år långa karriär. Hon har vinnlagt sig om att aldrig fastna i ett konstnärligt uttryck – men fascinationen för kriminologi har hon kvar.