Annika Elisabeth von Hausswolff: Att iscensätta bilder är i dag helt naturligt

Jesper Strömbäck Eklund, Expressen, October 23, 2021

Annika Elisabeth von Hausswolff slog igenom stort under 1990-talet med sina iscensatta storformatsbilder.

Jesper Strömbäck Eklund hittar i ”Alternativ sekretess” på Moderna museet nya ingångar till hennes bildvärld.