Gunnel Wåhlstrand: Jag upplever att motivet ser mig

Sandra Stiskalo, Dagens Nyheter, February 10, 2017

Hennes storskaliga, realistiska tuschlaveringar med de egna familjealbumen som förlagor har hänfört konstpubliken ända sedan hon gick ut Konsthögskolan. I vår visas den hittills största separatutställningen med Gunnel Wåhlstrand på Magasin III i Stockholm.