Carin Ellberg: Existentiell konst i sensuellt svävande former

Birgitta Rubin, Dagens Nyheter, March 6, 2021

Carin Ellberg och Maria Koolen Hellmin är båda aktuella med galleriutställningar i Stockholm. Birgitta Rubin ser paralleller i skickliga gestaltningar av de stora livsfrågorna.